dr Sebastian Jakubowski

General Information
jakubowski.jpg
First name: 
Sebastian
Last name: 
Jakubowski
Contact: 
sebjak@interia.pl
Title: 
dr
Major Research Interests: 

Economic Policy, Economic Transformation, Pension Systems, Health Care Systems, Labor Law

Fields of potential MA-thesis supervision or support: 

Pension Systems, Pension Reforms in CEE, Economic Transformation

Publications: 
 • Publications about Central European Pension and Healthcare Reforms in Polish Newspapers and Magazines.

 • "Polish Pension System - New Model for Ageing Europe" - Presented at the International Conference: "Economic Relations in the European Union", organized by University of Wroclaw in May 2006. Published January 2007.

 • "Higher Education System in Poland" - Presented at the International Conference "Assessing Reforms in the Emerging World Order - Lessons for the 21st Century", organized by Central European University in May 1998. Published September 1998.

 • "Komercjalizacja i prywatyzacja opieki zdrowotnej" - /w:/ "Trzy wymiary polityki transformacyjnej" Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, nr 21, Poznań 2002

 • "Prywatyzacja opieki zdrowotnej" - /w:/ Służba Zdrowia, nr 90 - 93 / 2001 r.

 • "Otwarte fundusze emerytalne a fundusze inwestycyjne" - /w:/ Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 56, Wrocław 2003 r.

 • "Ograniczenia swobody lokacyjnej otwartych funduszy emerytalnych" /w:/ materiały pokonferencyjne V Konferencji Naukowej Młodych Ekonomistów pt.: "Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki", Warszawa 2003 r.

 • "Giełda i jej rola w gospodarce" - rozdział w ramach książki pt.: "Regulowana gospodarka rynkowa - wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej" pod red. Urszuli Kaliny - Prasznic, Kraków 2003 r.

 • "Leksykon polityki gospodarczej" pod red. Urszuli Kaliny - Prasznic, Kraków 2005 r.

 • "Giełda i jej rola w gospodarce" - rozdział w ramach książki pt.: "Regulowana gospodarka rynkowa - wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej" pod red. Urszuli Kaliny - Prasznic, Wyd. II, Kraków 2007 r.

 • W druku: "Nadzór nad otwartymi funduszami emerytalnymi" /w:/ "Rozprawy Ubezpieczeniowe" Rzecznik Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej.