dr Łukasz Fijałkowski

General Information
First name: 
Łukasz
Last name: 
Fijałkowski
Title: 
dr
Major Research Interests: 

International relations in East Asia

Regionalism

International/regional security

History of IR

Publications: 

Most recent:

China's 'soft power' in Africa?, "Journal of Contemporary African Studies, vol. 29, no. 2, 2011, p. 223-232.

Regionalny wymiar bezpieczeństwa w Azji Południowo-Wschodniej. Normy-instytucje-ład regionalny, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, p. 318 (Regional dimension of security in South-East Asia. Norms-Institutions-Regional Order).

Europe and Southeast Asia: Corporate and social identities. Prospects for the norms diffusion, in: "Asia-Europe. Partership or Rivalry", ed. Bogusława Skulska, Research Papers of Wrocław University of Economics, Wrocław 2010, p. 152-162.

In the Dragon’s Shadow: The evaluation of balancing and bandwagoning strategies in Southeast Asia, in: “Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars”, eds. L. Kovacovska, M. Jenickova, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, Praha 2010, p. 126-137.

Zlatko Šabič, Łukasz Fijałkowski, and Ana Bojinović Fenko (eds.), Global Impact of Regional International Organisations. Issues of Regionalism and Regional Integration, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.