dr hab. Jarosław Jarząbek

General Information
JJ2015.JPG
First name: 
Jarosław
Last name: 
Jarząbek
Title: 
dr hab.
Major Research Interests: 
  • Political situation and international relations in the Middle East and South Asia.

  • Israeli-Palestinian conflict and development of the Palestinian national movement

  • Issue of nation, nationalism and national minorities.

  • International protection of human rights

Fields of potential MA-thesis supervision or support: 

Same as fields of research interest

Publications: 

Articles (in Polish):

1. Islamization of the Palestinian national movement (original title: Islamizacja palestyńskiego ruchu narodowego), [in:] Problemy międzynarodowe w doktrynach społecznych wielkich religii, Tomasz Dębowski [ed.], Wrocław 2004, pp. 187-209.

2. The Great Powers and the beginning of the Arab-Israeli dispute over Palestine (original title: Wielkie mocarstwa a początek arabsko-żydowskiego sporu o Palestynę), [in:] Studia z Nauk Społecznych i Humanistycznych, Marian S. Wolański i Walenty Baluk [ed.], Wrocław 2006, pp. 479-493.

3. Join the caravan. Ideas of Sheikh Abdullah Azzam, “the godfather” of contemporary conception of jihad (original title: Dołącz do karawany. Idee szejka Abdullaha Azzama, „ojca chrzestnego” współczesnej koncepcji dżihadu), [in:] Świat, polityka, religie u progu XXI wieku, Tomasz Dębowski [ed.], Wrocław 2006, pp. 163-183.

4. United States economic and military assistance to Israel (original title: Pomoc ekonomiczna i militarna USA dla Izraela) [in:] Państwo Izrael. Analiza politologiczno – prawna, Ewa Rudnik [ed.] , Kraków 2006, pp. 143-154.

5. United States policy toward Palestinians and the Palestinian National Authority (original title: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Palestyńczyków i Autonomii Palestyńskiej w latach 1993 – 2000), [in:] Izrael i Autonomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, Bernard J. Albin i Grzegorz Tokarz [ed.], Wrocław 2007, pp. 177-191.

6. Political groups and parties in the Palestinian National Authority (original title: Rozkład sił politycznych w Autonomii Palestyńskiej), [in:] Izrael i Autonomia Palestyńska. Wybrane aspekty polityczne i prawne, Bernard J. Albin i Grzegorz Tokarz [ed.], Wrocław 2007, pp. 7-36.

7. Israeli settlement in the West Bank of Jordan (original title: Żydowskie osadnictwo na Zachodnim Brzegu Jordanu, [in:] Wybrane problemy badań wschodnich, Zdzisław J. Winnicki, Walenty Baluk i Grzegorz Tokarz [ed.], Wrocław 2007, pp. 427-445.

8. Political history of Palestine – outline o fan issue, [in:] Racja Stanu. Studia i materiały. Suwerenność. Niepodległość. Obronność, Półrocznik nr 2(4) 2008, Tadeusz Marczak, Grzegorz Tokarz [ed.], Wrocław 2008, pp. 117-138.

9. Security forces and special services of the Palestinian National Authority, [in:] Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, Grzegorz Rdzanek, Grzegorz Tokarz, Wrocław 2009, pp. 99-114.