prof. Dominik Kopiński

General Information
zdjęcie DK2015.jpg
First name: 
Dominik
Last name: 
Kopiński
Title: 
prof.
Major Research Interests: 

Foreign aid, development economics, African development, natural resources policies in developing countries, China-Africa relations, World Bank-Africa relations 

Fields of potential MA-thesis supervision or support: 

Foreign aid, development economics, African development, Subsaharan Africa in the global economy, African economies (and politics), natural resources policies in developing countries, China-Africa relations, World Bank/IMF-Africa relations

Publications: 

Books:

Klątwa surowcowa na przykładzie Zambii i Botswany [ENG: Resource curse: the case of Zambia and Botswana] (with K. Czernichowski and A. Polus), CeDeWu, Warszawa 2012.

Pomoc rozwojowa: teoria i polityka [ENG: Foreign aid: theory and politics], Difin, Warszawa  2011.

Books co-edited:

Kryzys finansowy 2008: Dekonstrukcja, [ENG: Financial Crisis 2008: Deconstruction] with J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Arboretum, Wroclaw 2012.

China's Rise in Africa: Perspectives on a Developing Connection (with A. Polus and I. Taylor), Routledge 2011.

China’s Rise in Africa: Beyond the Headlines (with A. Polus and I. Taylor), Journal of Contemporary African Studies, Special Issue,Vol. 29, No. 2, 2011.

Zabójcze transakcje. Fatal Transactions. Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich [ENG: Fatal Transactions. Natural resources and development of African states] with A. Polus, Difin, Warszawa 2010.

Afryka na progu XXI wieku. Tom II: Polityka, kwestie społeczne i gospodarcze [ENG: Africa at the turn of 21th century: Vol II: Politics, social and economic issues] with A. Żukowski, ASPRA-JR, Warszawa 2009.     

Articles/book chapters:

(2015)

Ready or Not: Namibia as a Potentially Successful Oil Producer (współautorstwo A. Polus i W. Tycholiz), Africa Spectrum (forthcoming).

Book review: The International Relations of Sub-Saharan Africa, by Ian Taylor, Journal of Contemporary African Studies (forthcoming).

Unpacking the African consumer: spending patterns and investments opportunities (współautorstwo A. Polus i W. Tycholiz), CEED Institute/Kulczyk Investments, Warszawa 2015, pp. 92.

(2014)

New Friends, Old Friends? The World Bank and Africa When the Chinese Are Coming (with Q. Sun), Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations, Vol. 20, Iss. 4, 2014, p. 601-623. 

New oil frontiers: Investors' guide to the oil sector in Sub-Saharan Africa (with A. Polus and W. Tycholiz), CEED Institute/Kulczyk Investments, Warszawa 2014, pp. 122.

Book review: China and the European Union in Africa. Partners of Competitors?, edited by Jing Men and Benjamin Barton, Journal of Contemporary African Studies, Vol. 31, No. 1, 2014, p. 144-147.   

Chińskie inwestycje prywatne w Afryce: przypadek nielegalnego górnictwa złota w Ghanie (współautorstwo A. Sito), [w:], Konteksty bezpieczeństwa w Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne, red. A. Żukowski, Seria „Forum Politologiczne”, T. 16, Olsztyn 2014, p. 185-207.

Nowe instrumenty i programy antykryzysowe Unii Europejskiej, [w:] Kryzys i perspektywy strefy euro, red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, D. Brzęczek-Nester, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2014, s. 171-183.

Zjawisko „nacjonalizmu surowcowego” na przykładzie Zambii, [w:] EX AFRICA SEMPER ALIQUID NOVI, red. J. Łapott, M. Tobota, Muzeum Miejskie w Żorach oraz Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Żory 2014, s. 117-136.

(2013)

Africa-Europe on the Global Chessboard: The New Opening (with A. Polus and W. Tycholiz), CEED Institute/Kulczyk Investments, Warszawa 2013, pp. 84.

Resource curse or resource disease? Oil in Ghana (with A. Polus and W. Tycholiz), African Affairs, Vol. 112, Iss. 449, 2013, p. 583-601.

(2012)

Polish African Studies at a Crossroad: Past, Present and Future (with K. Czernichowski and A. Polus), Africa Spectrum, Vol 47, No 2-3, 2012, pp. 167-185.  

Visegrad Countries' Development Aid to Africa: Beyond the Rhetoric, Perspectives on European Politics and Society, Vol. 13, Iss. 1, 2012.    

Upadek Lehman Brothers [ENG: The Collapse of Lehman Brothers], in: Kryzys finansowy 2008: Dekonstrukcja, D. Kopiński, J. Rymarczyk, M. Wróblewski (ed.), Arboretum, Wroclaw 2012.

(2011)

Bank Światowy [ENG: World Bank], in: Kompendium wiedzy o organizacjach międzynarodowych, E. Łaźniewska, P. Deszczyński (ed.), PWN, Warszawa 2011.

Contextualising Chinese engagement in Africa (with A. Polus and I. Taylor), Journal of Contemporary African Studies, Vol. 29, No. 2, 2011, p. 129-136.  

Sino-Zambian relations: ‘An all-weather friendship’ weathering the storm (with A. Polus), Journal of Contemporary African Studies, Vol. 29, No. 2, 2011, p. 181-192.  

(2010)

Chińskie inwestycje w Afryce: fakty i mity [ENG: Chinese investment in Africa: myths and realities], in: Problemy regionalizmu, J. Rymarczyk, M. Domiter, W. Michalczyk (ed.), Prace Naukowe Nr 150, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, p.  142-151.  

Diamonds for development: Botswana success story, in: Zgubne transakcje. Fatal Transactions, Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich, D. Kopiński, A. Polus (ed.), Difin, Warszawa 2010, pp. 94-104.

What drives US official development assistance (and why it’s not development), in: United States and the World: from Imitation to Challenge, A. Mania, L. Wordliczek (ed.), Jagiellonian University Press, Krakow 2010.

Bank Światowy jako katalizator rozwoju państw naftowych. Przypadek ropociągu Czad-Kamerun [ENG: World Bank as a catalyst of petrostates’ development. Chad-Cameroon Pipeline], in: Zgubne transakcje. Fatal Transactions: Surowce mineralne a rozwój państw afrykańskich, D. Kopiński, A. Polus (ed.), Difin, Warszawa 2010, pp. 105-124.

Bank Światowy w nowym millennium: bieżące wyzwania i przyszłe reformy [ENG: World Bank in the new millenium: current challenges and future reforms], in: Rola organizacji międzynarodowych w przezwyciężaniu problemów globalnych, J. Rymarczyk, W. Niemiec (ed.), Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Aktualne Problemy VI, Arboretum, Wrocław 2010, pp. 52-71.

Empowerment or Enclavement? Chinese investments in Africa, in: Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars, L. Kovacovska, M. Jenickova (ed.), Vysoká škola ekonomická v Praze, Prague 2010, pp. 271-293.

China’s encounters with the West: the case of Chinese multinationals (MNCs) in Africa, in: Asia-Europe. Partnership or Rivalry?, B. Skulska (ed.), Reseach Papers of Wroclaw University of Economics, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2010, pp. 387-398.

Efekty kryzysu finansowego 2008 i polityka antykryzysowa w krajach Afryki Subsaharyjskiej [ENG: Effects of financial crisis of 2008 and anti-crisis policies in Subsaharan Africa], in: Afryka w stosunkach międzynarodowych: historia, stan obecny, perspektywy, B. Ndiaye, P. Letko (ed.), Seria: Olsztyńskie Studia Afrykanistyczne 2010, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2010, pp. 203-214.

(2009)

Asian giants in Africa: How different is business modus operandi of the Chinese dragon and the Indian elephant and what itmeans to African countries? in: Crucial Problems of International Relations through the Eyes of Young Scholars, A. Fereš, I. Varga (ed.), Vysoká škola ekonomická v Praze, Prague 2009, pp. 276-297.  

Africa and the Bretton Woods Institutions - is there still a case for conditionality of aid, in: The Economic Dimensions of Global and Regional Governance, I. Benczes, W. Niemiec (ed.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, pp. 171-186.  

Ekspansja gospodarcza Chin w Afryce – szansa na rozwój czy początek neokolonizacji? [ENG: China’s economic expansion into Africa – an opportunity or an outset of neocolonialism], in: Afryka na progu XXI w. Polityka, kwestie społeczne i gospodarcze, D. Kopiński, A. Żukowski (ed.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, pp. 221-233.  

Czad-Bank Światowy. Trudne początki afrykańskiego petropaństwa [ENG: Chad-World Bank. Difficult start of a new African petrostate], Pomoc rozwojowa No 1/2009 wrzesień-październik, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) 2009, pp. 14-16.

Inicjatywa „Aid for Trade” a liberalizacja handlu światowego [ENG: Aid for Trade initiative and trade liberalisation], in: Procesy globalizacji i internacjonalizacji w warunkach współczesnej gospodarki światowej, T. Sporek (ed.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, pp. 33-40.  

(2008)

Japońska pomoc rozwojowa na rozdrożu: merkantylizm versus humanitaryzm [ENG: Japanese development aid at the crossroad: mercantilism vs. humanitarism], in: Ekonomia i Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Studia Azjatyckie, B. Drelich-Skulska (ed)., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, pp. 125-136.  

O wpływie wieloetniczności na wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej [ENG: On the impact of ethnic heterogeneity on economic growth in Subsaharan Africa], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego „Afryka” No. 27, 2008, pp. 41-59.  

Rola i funkcje pomocy zagranicznej we wzajemnych relacjach krajów rozwiniętych i rozwijających się [ENG: The role and functions of foreign aid in mutual relations of developed and developing countries], in: Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych, K. Jędrzejczyk – Kliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmüller, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, pp. 196-221.

Implikacje zróżnicowania etnicznego dla rozwoju gospodarczego Afryki Subsaharyjskiej [ENG: Implications of ethnic heterogeneity for economic development in Subsaharan Africa], in: Regionalizacja i globalizacja, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, J. Rymarczyk (ed.), AE we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2008,  pp. 395-404.

Rynek diamentów [ENG: Diamonds market], in: Wybrane międzynarodowe rynki towarowe, M. Niemiec, J. Rymarczyk (ed.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008, pp. 238-254.

Rynek kobaltu [ENG: Cobalt market], in: Wybrane międzynarodowe rynki towarowe, M. Niemiec, J. Rymarczyk [ed.], Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2008, pp. 206-222.

(2007)

Handel międzynarodowy jako czynnik rozwoju gospodarczego – teoria i praktyka [ENG: International trade as a factor in economic development – theory and practice], in: Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym, J. Rymarczyk, M. Niemiec (ed.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2007, pp. 126-133.

Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym państw słabo rozwiniętych na przykładzie Afryki Subsaharyjskiej [ENG: The role of trade in development of the least developed countries, the case of Subsaharan Africa], in: Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym, J. Rymarczyk, M. Niemiec (ed.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2007, pp. 134-149.

Instytucja warunkowości w pożyczkach multilateralnych. Kierunki ewolucji [ENG: The institution of conditionality in multilateral lending: the way forward], in: Regionalizacja i globalizacja we współczesnym świecie, Tom. 1, J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska (ed.), W. Michalczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007, pp. 467-476.

(2006)

Międzynarodowe organizacje gospodarcze [ENG: International economic organisations], in: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, J. Rymarczyk (ed.), PWE, Warszawa 2006.

Współpraca Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w ramach programów dostosowawczych [ENG: Cooperation of IMF and World Bank with regards to structural adjustment programmes], in: Integracja a globalizacja, tom 1, J. Rymarczyk, W. Michalczyk (ed.), AE we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2006,  pp. 537-547.

Unia Ekonomiczna i Monetarna Afryki Zachodniej (UEMOA) [ENG: West African Economic and Monetary Union], in: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy. Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, J. Rymarczyk, M. Wróblewski (ed.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006, pp. 260-278.

Południowo Afrykańska Wspólnota Rozwoju (SADC) [ENG: Southern African Development Community], in: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy. Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006, pp. 279-297.

(2005)

Struktura eksportu Afryki Subsaharyjskiej jako przejaw „klątwy bogactw naturalnych [ENG: Subsaharan Africa’s trade structure as a symptom of the resource curse], in: Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej, tom 1, J. Rymarczyk,  W. Michalczyk, AE we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2005,  pp. 363-373.

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i jej międzynarodowy kontekst [ENG: Reforming the Common Agricultural Policy of the European Union], in: Integracja Europejska w międzynarodowej perspektywie – wybrane problemy, M. Dudek (ed.), Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Makroekonomii i Finansów, Zielona Góra 2005, pp. 203-224

Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPs) [ENG: TRIPS Agreement in WTO], in: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy. 10 lat Światowej Organizacji Handlu, J. Rymarczyk, M. Wróblewski (ed.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2005, pp. 88-100.

Liberalizacja handlu artykułami rolnymi na forum WTO [ENG: Agricultural trade liberalisation in the WTO], in: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy. 10 lat Światowej Organizacji Handlu, J. Rymarczyk, M. Wróblewski (ed.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2005, pp. 133-165.     

(2004)

Wpływ globalizacji na międzynarodową wymianę handlową [ENG: Impact of globalisation on the international trade], in: Rozwój regionalny i globalny we współczesnej gospodarce światowej, J. Rymarczyk, W. Michalczyk (ed.), AE we Wrocławiu, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Wrocław 2004, pp. 337-346.  

Stosunki handlowe UE z Indiami [India-EU trade relations], in: Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - aktualne problemy, J. Rymarczyk, M. Wróblewski (ed.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004, pp. 196-206.