dr Andrzej Dybczyński

General Information
First name: 
Andrzej
Last name: 
Dybczyński
Title: 
dr
Major Research Interests: 

theory of international alliances, negotiations

Fields of potential MA-thesis supervision or support: 

Theory of international relations, Polish Foreign Policy, Negotiations

Publications: 

Dybczyński A. (2004) ‘Błąd za błędem. Rozszerzenie NATO i polska racja stanu' in: Materiały konferencyjne... A. Dudek, T. Łoś-Nowak (eds.), Legnica

Dybczyński A., Cordell K. (2005) ‘Poland's Indigenous Ethnic Minorities and The Census of 2002' in: Perspectives on European Politics and Society, Volume 6, Number 1, 2005

Dybczyński A., ‘Teoria powstawania sojuszy i realistyczna wizja środowiska międzynarodowego', in: Kuźniar R. (ed.) Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005

Dybczyński A. (2006) Środowisko międzynarodowe a zachowania państw, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Dybczyński A. (2006) ‘Studium przypadku jako metoda badawcza w nauce o stosunkach międzynarodowych' in: Cichosz M., Zamorska K. (eds.) Politologia w Polsce. Stan badań i perspektywy

Dybczyński A. (2007) ‘Negocjacje międzynarodowe?' in: Fras, J. (eds.) Studia nad komunikacją popularną międzynarodową, sieciową i edukacyjną Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek

Dybczyński A. (2008, co-author) Współczesne stosunki międzynarodowe, editor: Teresa Łoś-Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego